»Ugotavljanje potreb po izobraževanju skladno s potrebami trga dela« Motivator

»Ugotavljanje potreb po izobraževanju skladno s potrebami trga dela«

04. –  26. Februar 2013

Glede na potrebe, ki jih narekujejo spremembe na trgu dela in od posameznikov zahtevajo nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje je fundacija PRIZMA pod vodstvom strokovno in andragoško usposobljenih domačih in tujih predavateljev ter mentorjev, organizirala 40 urno usposabljanje za strokovne delavce/ke, ki se ukvarjajo z razvojem, organiziranjem in izvedbo programov izobraževanj za odrasle.

Usposabljanje je temeljilo na  pridobivanju  novih teoretičnih in praktičnih znanj, idej ter pristopov, ki bodo v prihodnje zagotavljali pogoje za izvedbo uspešnih izobraževalnih programov.

Ti programi bodo  zadovoljevali potrebe, želje in pričakovanja ciljnih skupin na trgu dela. Poglavitne vsebine programa:  

 »Vloga učeče se organizacije glede na potrebe gospodarstva po novih poklicnih znanjih«

 »Analiziranje stanja za uspešno načrtovanje novih programov izobraževanja/usposabljanja«

 »Model ugotavljanja potreb za načrtovanje in programiranje novih programov izobraževanj /usposabljanj s poudarkom na kakovosti«

V okviru usposabljanja nam je bila predstavljena tudi metodologija z upoštevanjem socialno -ekonomskega pristopa prepoznavanja potreb po izobraževanju glede na potrebe gospodarstva. Program je vključeval participacijo udeležencev v okviru delavnic,  teoretični del,  učenja na daljavo v okolju Moodle ter zaključno srečanje za katerega je pripravil vsak udeleženec projektno nalogo.

 

»Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni turbulenca,

temveč odločanje z včerajšnjo logiko.« Peter Drucker