Vseživljenjsko učenje_Motivator

Trivialni ali netrivialni sistem

Ljudje imajo radi avtomatizem.

Lep primer so avtomati za hrano in pijačo. Spominjam se, da je bila prvotna ponudba zelo omejena. Današnja ponudba je mnogo bolj pestra, vse od raznovrstne pijače do hrane in slaščic. Logična posledica prilagajanja povpraševanju, kjer je boj za konkurenčno prednost hud.

Spremembe na tehničnem področju se odvijajo z vrtoglavo naglico. “Novost”, ki se je pojavila na trgu pred dopustom je sedaj že uveljavljen izdelek. Toda vsaka sprememba posledično pomeni prilagoditev. Prilagoditve pa pomenijo spremembe pri upravljanju, delu, v odločanju, vodenju, motiviranju ….

Kako vaši zaposleni sprejemajo spremembe?

  • So fleksibilni, pasivni, proaktivni  …?
  • Si želijo pridobivati nova znanja?
  • Jim predstavlja izobraževanje dodatno “dolžnost”, ki si jo je zamislil delodajalec ?
  • Se izobražujejo kontinuirano in njihovo delovanje kljub temu ni v skladu z vašimi pričakovanji?

Veliko vodstvenih delavcev bo zatrdilo, da številnim delavcem nudijo izobraževanja vendarle rezultati ne dosegajo pričakovanj. Zakaj ne? Vodstveni delavci pogosto težko ločijo “reakcije avtomatov” od “reakcije ljudi”. 

Trivialni sistem: Vržeš kovanec, dobiš Coca-Colo.

Netrivialni sistem: Pošljemo ljudi na izobraževanje, rezultat ni v skladu s pričakovanji.

Zakaj? Ker so ljudje kompleksni in jih usmerjajo vrednote, potrebujejo voljo in želje za spremembe. Hkrati je pomembna tudi naravnanost. Se sploh želijo razvijati? Se zavedajo, da je uspešen razvoj povezan z opustitvijo določenih utečenih navad. Potreben je premik iz cone udobja.

Kaj je torej še pomembneje kot nuditi izobraževanje zaposlenim? Ugotoviti koga razvijati, na katerih področjih. Optimalna uspešnost je lahko le tedaj kadar so posameznikove vrednote, cilji… v skladu z vrednotami, cilji… podjetja/organizacije.

Nikakor pa ne gre zanemariti  spremljanja ter preverjanje napredovanja pri delu. Nadrejeni se v nasprotnem primeru lahko sreča s spoznanjem, da »output« še zdaleč ne dosega pričakovanega rezultata oziroma je bila naložba v zaposlenega »stava na napačnega konja«.

»Preživijo najmočnejši« Charles Darwin

 Popravek Tom Malloy » Preživijo najspretnejši«