Produktivnost_Motivator

Povečajmo produktivnost

How to Be Productive The Mindmap of 35 Habits of the Uber-Productive.

PRODUKTIVNOST = INPUTI / OUTPUTI

Produktivnost se ponavadi izrazi v razmerjih med inputi oz. vložki in outputi oz. končnimi učinki, produkti, rezultati.