Telefonsko trženje – telemarketing

Čas v katerih se nahajamo, je pokazal, kako pomembna je prodaja za preživetje podjetja. Prodaja je gibalo razvoja, je ključna poslovna funkcija vsakega podjetja in povečanje prodajne uspešnosti je tesno povezano z znanjem učinkovitega telefonskega trženja ter dogovarjanjem za predstavitvene sestanke. Pogosto se pravzaprav tu začne prodajna pot.

Ob zavedanju, da osebe, ki izvajajo telefonsko trženje skrbijo za pospeševanje prodaje, ne smemo pozabiti, da hkrati vplivajo tudi na zaupanje v blagovno znamko in ugled. Zastopajo organizacijo v odnosu do kupca, razvijajo (lahko) dolgoročno donosno sodelovanje, pridobivajo dragocene povratne informacije, se soočajo z reklamacijami. Njihova vloga odločilno kroji prihodnost podjetja.

V kolikor se izrazimo po vojaško so tržniki/komercialisti »v prvi bojni vrst« in bi morali biti najbolj strenirani in najbolj motivirani. Žal prijazna komunikacija še zdaleč ni več dovolj za doseganje rezultatov. Brez zavedanja, kaj vse vpliva na odločitve sogovornikov, kako pomembno je poslušanje in postavljanje vprašanj, kako zaporedje posredovanja vpliva na sogovornike, bomo zelo težko dosegali uspehe. Vse to bomo obravnavali in vadili na delavnici.

SO VAŠI SODELAVCI VEŠČI:

 • vzbuditi pozornost in biti hkrati prepričljivi,
 • komunicirati na način, da sporočilo „prodre“ do sogovornika(ov),
 • motivirati sogovornika k aktivnemu sodelovanju v telefonskem dialogu …

3 delni izobraževalni pristop zagotavlja učinkovit prenos znanja v prakso.

 • Učenje na daljavo pred delavnico
 • Aktivna delavnica (8h)
 • “Priganjalec” – domača naloga, simulacija klicev z nasveti za izboljšave – po izvedbi.

PROGRAM

 • Pristop pri prodaji včasih in danes.
 • Bi me človek, kakršen sem sam prepričal?
 • Upravljanje s pričakovanji.
 • Glavni stebri prodaje.
 • Dober stik
 • Vzpostavljanje občutka zaupanja – bodimo aktivni sogovornik
 • Kako do odločevalca?
 • Uvod dialoga
 • S kom se je smiselno pogovarjati o vsebini, kako in koliko.
 • Učinkovito zaporedje nizanja – 4 MAT model.
 • Kreiranje akcije telefonskega trženja,
 • Prodaja se začne z »NE«,
 • Občutek pomembnosti,
 • Vodenje dialoga,
 • Pozitivno izražanje – poudarjajte tisto kar dobijo, kar lahko storite, omogočite, se prilagodite,
 • Postavljanje vprašanj (različni tipi),
 • Vzroki za ugovore ter koraki ob soočanju z ugovori/izgovori,
 • Model lijaka,
 • Česa v zaključku ne smemo izpustiti,
 • Obveza k ukrepanju v praksi.

POMEMBNO ZA USPEH: V okviru delavnic udeleženci v varnem okolju izkustveno doživijo predhodno podano teorijo. Po podani teoriji sledi vaja med udeleženci ter refleksija. Vse to vodi k proaktinemu delovanju in takojšnjemu prenosu pridobljenih znanj.

Referenčne izjave:

– “Pohvala, iskreno in direktno. Resnično ni še ena instant delavnica.” Andrej Krštinc, vodja projektov, Ambit d.o.o.
– “Končno nekaj novega!” Rok Žabkar, ib-CADdy d.o.o.
– “Menim, da je bila delavnica zelo uspešna. Odkrili smo pomembnost priprave na telefonsko trženje, kako pravilno voditi dialog ter kako aktivno vključiti sogovornika v telefonski pogovor. Spoznali smo lastne pomanjkljivosti ter dobili nova znanja, ki jih bomo uporabili v procesu prodaje. Včasih je telefonsko trženje predstavljalo največji izziv v našem procesu prodaje, zdaj pa je postalo eden najbolj enostavnih opravil.” Ado Hasanović, prodajni inženir za programsko opremo, Marand d.o.o.
– “Odlično podano predavanje, veliko praktičnih primerov.” Marjan, tržnik pri projektu Certifikat Excellent SME Slovenia
– “Podjetje Motivator in izvajalka Sonja Čeh je za Kompetenčni center trgovine na debelo izvedla delavnico “Pogajanja in prodaja po telefonu”. Udeleženci so pohvalili praktično naravnanost izobraževanja in uporabnost pridobljenega znanja za nadaljno delo.” Mag. Mia Miše, vodja projektne pisane KOC trgovine na debelo
– »Za treninge telefonske komunikacije smo se odločili, ker je le ta sestavni del našega posla. Organizacija projekta samega je potekala tekoče in v znamenju dobrega sodelovanja obeh strani. Kar pa je najpomembnejše – udeleženci so si pridobili novih znanj in izkušenj ter bili s treningi oziroma trenerko, ki »obvlada«, zadovoljni.« Gašper Pavlič & Jaka Vajde direktor prodaje in marketinga, Triglav Svetovanje, d.o.o
– Prejem izjave 2 dni po izvedbi: “Še enkrat hvala za vaše predavanje in praktične vaje. Se je že obrestovalo.” Irena Brejc, Vodja prodaje založba Aurora AS, d.o.o.

Z izobraževanji omogočamo zaposlenim, da nenehno ostajajo v dobri kondiciji, kar je temelj za tri-stransko zadovoljstvo: strank – podjetja – zaposlenih. Delavnice v podjetjih prilagodimo glede na predznanje, želje ter pričakovanja.

Telefonsko trženje - Telemarketing

Komu je usposabljanje namenjeno? Tržnikom in komercialistom, ki se dogovarjajo za prodajne sestanke ter ostalim sodelavcem, ki se kakorkoli srečujete s prodajo preko telefona (naročniške službe, servisi, info podpora pri prodaji, vsako delovno mesto, kjer je smiselno vključevati tudi cross selling/križno prodajo).

Termin: v pripravi

Lokacija: GZS Ljubljana, parkiranje v parkirni hiši brezplačno in zagotovljeno.

Cena: 195,00 EUR; Vključeno gradivo, napitki in prigrizki med odmori. Nismo DDV zavezanci.

Več informacij ter prijave preko elektronske pošte: sonja.ceh@motivator-potencialov.si ali telefonske številke 040 540 633.