Motivator - Telemarketing

V Sloveniji je žal plačilna nedisciplina postala nekaj »samoumevna« in je »vgrajena« v poslovne modele številnih slovenskih podjetji. V krizi se število podjetji z likvidnostnimi težavami tako ali tako poveča, in če je med njimi veliko takih, ki so načrtno gojila kulturo plačilne nediscipline že v časih konjunkture, se težava še stopnjuje.

Soočanje s situacijo zahteva drugačne pristope do dolžnikov kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Kako se lotimo izvedbe izterjav, kako izvajamo telefonsko izterjavo in na kakšen način učinkovito izterjati zapadle obveznosti vam predstavimo na delavnici: Telefonska izterjava – »Izstop iz začaranega kroga«

Program:

  • Uvodna razmišljanja; odnos do izterjevanja
  • Priprava na izterjavo; kaj vemo o dolžniku, načrt izterjave, psihofizična priprava
  • Komunikacijske veščine; poslušanje, postavljanje vprašanj ter povzemanje
  • Posebnosti telefonske komunikacije
  • Različni tipi oseb – različni pristopi
  • Scenarij izterjevalnega pogovora; ( pritegnite pozornost, spopadanje z ugovori/izgovori, učinkovit zaključek pogovora ter jasen dogovor o prihodnjih korakih)

Referenčne izjave:

– Prvič na taki delavnici. Pohvale predavateljici go. Sonji. Priporočim še komu naprej. Zvedela veliko novega. Sandra Dečman, DOMINVEST d.o.o.

– Delavnica je bila zelo konstruktivna in dobro zasnovana. Prepletanje teorije in prakse je bilo oblikovano zelo učinkovito. S pomočjo posameznih vaj, smo teorijo preizkusili tudi v praksi. Predavateljica Sonja je teme predstavila na simpatičen, a vendar zelo strokoven način. Vsekakor predavanje toplo priporočam. Franci Gruden, Petrol d.d.

– Delavnica je spodbudna in dobra. Dogradi detalje, ki jih ne poznaš. Marta Lavtižar, Enos d.d.

– Delavnica je bila zanimiva, izobraževalna, dinamična in konstruktivna. Helena, Maribor

– Zelo koristna delavnica, sproščena z aktivnimi vajami. Katja Božič, Bolha d.o.o.

– Vse pozitivne pohvale ga. Čeh za izredno pozitivno predavanje na delavnici telefonska izterjava in izobraženost. Hvala za vse. Tjaša Razboršek, Tuš Holding

Termin: v pripravi

Ljubljana – GZS; 11:00-16 h

Cena: 150,00 EUR (vklučeno gradivo, suhi prigrizki ter napitki med odmori).

Za podjetja, delavnico prilagodimo glede na predznaje, želje ter pričakovanja.

Več informacij preko elektronske pošte sonja.ceh@motivator-potencialov.si  ali telefonske številke 040 540 633.

Telefonska izterjava – izvensodna

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen osebam, ki so v podjetjih zadolžene za zapiranje odprtih terjatev (v računovodstvih, prodajno osebje…).

POMEMBNO ZA USPEH:
V kolikor imamo jasno definiran proces izterjave, znamo učinkovito prilagajati komunikacijo sogovorniku ter stopnji opomina so zagotovljeni temelji za učinkovito izterjavo. Za dejansko učinkovitost pa je poleg omenjenega potrebna še doslednost ter širši spekter komunikacijski veščin.