Vodenje_Motivator

Številna spoznanja znanosti potrjujejo pomembno resnico: odnos do podrejenih in nadrejenih ima zelo velik vpliv na uspeh posameznika in celotne organizacije. Kakovost odnosov v prvi vrsti vpliva na dobro počutje, razpoloženje, zdravje in motivacijo kar je predpogoj za doseganje rezultatov. Brez prvega ni drugega! Osredotočenost na cilje brez zavedanja o pomenu vpliva odnosov na dobre rezultate dela sodi na pogorišče preživetih praks, ki v tretjem tisočletju ne vodijo do uspehov.

Dinozavri so izumrli, ker se niso prilagodili novim razmeram.

Sodobni načini in pristopi, ki preizkušeno delujejo na podlagi prakse zadnjih nekaj desetletij so izredno dragoceni. Znanje, ki ga ponuja praktično naravnana teorija Strength Deployment Inventory (SDI) v kombinacijami z NLP (nevrolingvističnim programiranjem) in moderiranjem za učinkovito aktiviranje potencialov zaposlenih, omogoča izboljšanje na področju sodelovanja, motivacije, fleksibilnosti ter posledično omogoča prihranek pri času, energiji in denarju (blog: Uspelo mi je, postal sem manager!).

Tovrstna znanja učinkovito zmanjšujejo konfliktne situacije, kar posledično pripomore k zmanjšanju odsotnosti na delovnem mestu, povečujejo sodelovanje in iskanje rešitev ob pojavu izzivov. Biti dober vodja je odgovorno, zahtevno in naporno delo. Z mednarodno priznanimi izobraževanji omogočamo posameznikom in skupinam, da ostajajo v dobri kondiciji, kar je temelj za tri-stransko zadovoljstvo: zaposlenih – strank – organizacije.

Krepili bomo: odnose, čustveno inteligenco, sposobnost empatije, kar je poglavitno za delo z ljudmi.

Osvojene veščine vplivajo na: učinkovito vodenje in sposobnost sodelovanja, medsebojno spoštovanje, večjo motivacijo, zmanjšanje konfliktnih situacij in fluktuacije zaposlenih.

Vsebina:

  • Tehnična in človeška dinamika v podjetjih.
  • Razvoj organizacije po C. Gravesu.
  • Učeča se organizacija.
  • Vodenje in timsko delo.
  • Vzpostavljanje varnega prostora in polja sproščene komunikacije.
  • Teorija zavedanja odnosov (Relationship Awareness®).
  • Vedenje in motivacija.
  • Zaznavanje sebe in drugih.
  • Pot okoli trikotnika – prepoznavanja različnih tipov oseb glede na vrednote, ki nas usmerjajo.
  • Razlaga pristopov in motivatorjev za vsak tip osebe.
  • Razlogi za pogoste »zaplete« z določenimi tipi oseb.
  • »Sposojeni« način pristopa za hitrejše in učinkovitejše delo.
  • Kaj so konflikti in katere vrste konfliktov ločimo.
  • Sprožilci konfliktov in stopnje konfliktov.

Razumljiva teoretična podlaga ter vzročno posledičen odnos bo prikazan na preprost in razumljiv način.

Izvedba:

      • Teorija v kombinaciji z moderiranjem.
      • Aktivna participacija vseh udeležencev preko vaj, igre vlog, diskusije glede na predhodno podano teorijo. Vaje se nizajo glede na temo in utrjevanje znanj določene teorije.
      • Pridobljeno znanje je smiselno uporabljati 365 dni/ leto.  

Nekaj referenčnih izjav:

 • Odlična delavnica, prepotrebni vpogledi za vsakodnevno rabo. Olivera Vaupotič
 • Vsebina je bila podana na zelo razumljiv način, podprta s konkretnimi primeri iz prakse. Pridobljeno znanje bom lahko uporabila pri nadaljnjem delu ter lažje razumela ravnanje in obnašanje določenih oseb v skupini. Monika Rajšp
 • Super izvedba. Dinamično, interaktivno, zelo zanimivo … zlasti reševanje na praktičnih primerih iz življenja udeležencev. Kristina Cerk
 • Super delavnica, priporočam vsaki osebi. Julija Karlovšek
 • Odlična delavnica! Ozreš se vase in se poglobiš v sodelavce, v družinske člane, prijatelje, … V pravilni komunikaciji je vse! A.K.
 • Delavnica je bila izpeljana korektno in strokovno, menim, da mi bo znanje zelo koristilo na privatnem in poslovnem področju. M.V.
 • Delavnica v sklopu projekta noVEMber (mesec mehkih veščin) je bila zelo zanimiva, zabavna in poučna. Izvedba je bila profesionalna, trenerka strokovno podkovana, vzdušje je bilo sproščeno, način podajanja vsebine je bil interaktiven, skratka – uživali smo in se zraven veliko naučili! Zveza Komisp

O zmagovalcih odločajo malenkosti – legenda: Zaradi žeblja in podkve

V kolikor imate pomisleke o udeležbi na delavnici predlagamo, da si odgovorite na naslednja vprašanja:

   • Pomislite na določen odnos, ki ga lahko označite kot »težavnega«.
   • Kakšno je bilo/je vaše počutje v tem odnosu?
   • Kakšni so bili rezultati dela?
   • Bi si želeli drugačnega scenarija? DA / NE

Termin: ni razpisanih terminov – izvedbe za zaključene skupine

Prijave in pojasnila: sonja.ceh@motivator-potencialov.si ali preko telefonske številke 040 540 633.

Objava v Jani Motivator