Motivator - Delavnice

Izvajamo

  • DELAVNICE
  • TRENING NA DELOVNEM MESTU
  • SVETOVANJA/COACHING
  • SPREMLJANJE IN MERJENJE NAPREDKA
  • PROJEKTI “PREVERJANJA ZADOVOLJSTVA
  • PREDAVANJA – STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

Eden izmed poglavitnih ciljev izobraževanj je SPREMEMBA OBNAŠANJA ZAPOSLENIH.

DELAVNICE

V okviru delavnic udeleženci v varnem okolju izkustveno doživijo  predhodno podano teorijo. Ob zaključku teme sledi refleksija o vaji ter diskusija, Programi so sestavljeni iz teoretičnega dela, demonstracij, praktičnih vaj, povratnih informacij ter diskusij med katerimi udeleženci izmenjajo mnenja, razmišljanja, pomisleke ter ideje.  Vse to vodi k proaktinemu delovanju in doseganju transformacije na številnih področjih delovanja.

Način komuniciranja

Pomnenje čez tri ure

Pomnenje čez tri dni

Razlaga

70%

10%

Vaja

72%

20%

Delavnice 

85%

65%

Tabela prikazuje kako izobraževanje v obliki delavnic zagotavlja učinkovito pomnjenje v primerjavi z drugimi oblikami podajanja znanja. Resnično se nas dotakne le lastna izkušnja, saj jo trajno ponotranjimo.

Sodoben predavatelj udeležence spodbudi, da dobro prevetrijo svoje dosedanje koncepte, teorije, pristope in strategije, in sicer do te mere, da se ne upirajo klicu k spremembi. Vodimo jih skozi postopek, v katerem brez »hudih muk« izstopijo iz udobja znanega in preverjenega načina razmišljanja ter naredijo premik naprej v razmišljanju in delovanju.

TRENING NA DELOVNEM MESTU – utrjevanje znanja po izvedbi delavnic

SVETOVANJA/COACHING

Glede na brezplačni informativni pogovor, pripravimo predloge s strokovnjakom, ki je primeren za določeno področje.

SPREMLJANJE IN MERJENJE NAPREDKA

Sodobne organizacije se zavedajo pomena spremljanja napredka in donosnosti investicij (ROE) v izobraževanja ter delavnice.  Smo zanesljiv partner pri določitvi kriterijev, kazalnikov, kompetenc, …  ter ostalih temeljev za premike proti željenim ciljem.

PREDAVANJA – STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

Namen strokovnih izobraževanj in srečanj je seznanjanje strokovne javnosti s spremembami, dopolnitvami in sodobno prakso glede na področje dela. Pri tem posebno pozornost namenjamo izbiri predavateljev. Vsi so strokovnjaki (vsak na svojem področju), katerih osnovno delo je uporaba ustreznih znanj v praksi.

PROJEKTI “PREVERJANJA ZADOVOLJSTVA” – Individualni dogovori

Raziskava, ki je bil opravljena na podlagi 200.000 anketiranih managerjev ali delavcev v številnih organizacija, v zadnjih desetih letih, je pokazala, da so podjetja prepoznala 3-kratno donosnost v primeru izobraževanja na področju mehkih veščin, ob upoštevanju investicije (ROE).

Kontakt: Sonja Čeh, tel. št.:040 540 633

e-naslov: sonja.ceh@motivator-potencialov.si

Ne odlašajte, vesela sem vaših vprašanj.