Timsko sodelovanje Motivator

NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE (NLP) je:

 • V svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja.
 • Skupek tehnik za učinkovito mišljenje, komuniciranje in delovanje.
 • Znanost osebne odličnosti; obstajata metoda in proces za odkrivanje vzorcev, kakršne uporabljajo izjemni posamezniki.
 • Praktinčna spretnost, ki omogoča željene dosežke.
 • Umetnost, saj vsakdo vnese svojo osebnost in slog. Vsak odkriva in razvija svoj potencial, na način, kako v sebi in drugih poiskati tisto najboljše.

Področja (upo)rabe; Nevrolingvistično programiranje (NLP) je vse bolj prisotno v poslovnih okoljih, kjer se ljudje odločajo za aktivacijo vseh svojih potencialov. Z orodji NLP si lahko postavite trdne osnove za katerokoli resno in zahtevno spremembo v vašem življenju. Kot takšen je NLP neprecenljiv pripomoček pri vodenju, svetovalnem delu, prodaji, nastopanju, poučevanju ali osebnostni rasti.

Najpogosteje omenjeni rezultati udeležencev izobraževanj:

 • izboljšanje veščin prepričevanja in navduševanja za svoje zamisli,
 • odkrivanje inovativnih pristopov k reševanju življenjskih izzivov,
 • povečanje motiviranosti in učinkovitosti,
 • prepoznavanje in nadgrajevanje svojih potencialov (zmogljivosti),
 • izboljšanje komunikacijskih spretnosti,
 • zmanjšanje stesa in konfliktnih razmer,
 • postali so aktivni sogovorniki,
 • razvili so čutno ostrino,
 • na novo oredelili cilje,
 • povečali vedoželjnost,
 • izboljšali rezultate na poklicnih področjih,
 • zmanjšali nestrpnosti do drugače mislečih,
 • odkrili svoje omejujoče navade, prepričanja, strategije…

Tehnike NLP se lahko nauči kdorkoli, ne glede na predhodno izobrazbo. Učenje ob pomoči knjig je je zgolj priokus NLP-ja. Izkustveno učenje na treningu NLP, kjer ste v vlogi posameznika, ki od svoje skupine sprejemate tisto, kar potrebujete, in po svoji presoji in volji vračate skupini, kar menite, da je vredno delitve z njo, je tako široko in barvito kot mavrica. Da trening doseže svoj namen ter omogoča razvoj potencialov, je vloga trenerja izjemno raznolika ter odvisna od razmer. Izkušen trener tako menja vloge vse od prezentatorja, motivatorja, moderatorja do coacha.

NLP je usmerjen k rešitvam, k cilju. Ne ukvarja se z analizo preteklih težav, temveč ponuja konkretne oprijemljive usmeritve za izboljšanje prihodnosti. Razvija tudi odnos do radovednosti, ki smo ga skozi leta odraščanja mnogokrat zatrli.

Kot vemo, se majhni otroci zelo hitro učijo, saj so radovedni in neobremenjeni s skrbjo, da se vedejo neumno, ko sprašujejo, preizkušajo in podobno, preden osvojijo željeni cilj. Do sovjega prvega rojstnega dneva, ali pa kakšen mesec, dva pozneje, se večina nauči hoditi. To je telesno in nevrološko tako zapleten proces, da ga je skoraj nemogoče pojasniti z besedami ali se ga naučiti brez demonstracije.

In kljub temu vam je uspelo, ne glede na neštete padce. Ob udarcih se nismo počutili kot zgube. Vendar pa se verjetno lahko spomnite primerov opustitve učenja v poznejšem obdobju, samo zato, ker nam po prvem ali drugem poizkusu ni v uspelo. Čemu? Otroci nimajo predstave o neuspešnosti in zato poizkušajo znova in znova, dokler jim neuspe.

NLP ni psihoterapija in z njim neposredno ne rešimo vseh svojih življenjskih težav, pridobimo pa spoznanja in veščine, ki nam omogočajo samozavestnejše soočanje z življenjskimi izzivi in preseganje le-teh. Kot posledica se s tem dvigne kakovost življenja.

Začetki NLP-ja; Nevrolingvistično programiranje je razmeroma mlada veda, saj njeni nastanki segajo v zgodnja 70-ta leta in obeležujejo sodelovanje med lingvistom dr. Johnom Grinderjem in psihologom Richardom Bandlerjem. Njun namen je bil proučevati tri najprodornejše terapevte tistega časa: Fritza Perlsa (terpija gestalt), Virginio Satir (družinska terapija) in Miltona Ericsona (hipnoterapija), pri katerih sta opredelila tiste ključne vedenjske in komunikacijske vzorce, ki so jih povsem intuitivno uporabljali pri svojih strankah.

Osnovno vprašanje se je glasilo, kaj počnejo ti ljudje drugače, da so pri svojem delu tako zelo uspešni? Proučevala sta njihove vzorce mišljenja, vedenja in komuniciranja. Na podlagi tega sta razvila celotni model učinkovite komunikacije, svetovanja in učenja. Oblikovala sta tehnike in pristope, s katerimi lahko povprečne rezultate posameznika izboljšamo do odličnosti.

Pomen naziva; Nekoliko nenavadna fraza, nevrolingvistično programiranje, povezuje različna področja delovanja, na osnovi katerih se ljudje odzivamo.

»NEVRO« Vedenje izvira iz nevroloških procesov (zaznav) vida, sluha, vonja, okusa in dotika. Svet doživljamo skozi teh pet čutov, ki jim dodamo lasten pomen in temu ustrezno delujemo.

»LINGVISTIČNO« Jezikoslovje ali lingvistika je znanstveno proučevanje jezika (zavestnega in podzavestnega) in znanj, ki jih imajo govorci. Jezik je pravzaprav sredstvo za razumevanje in oblikovanje sveta, ni zgolj sredstvo komuniciranja.

»PROGRAMIRANJE« Se nanaša na načine, ki jih lahko izberemo, za učinkovito organiziranje svojih misli in dejan.

Potek izobraževanja; Izobraževanje poteka v obliki delavnic v varnem okolju pod vodstvom NLP trenerja, kjer je poskrbljeno za pravo razmerje med podajanjem informacij ter izpopolnjevanjem novih veščin. Ob izvajanju vaj se aktivirata obe možganski polobli, novo znanje pa osvojimo preko igre vlog, demonstracij, izmenjave mnenj, diskusij…

Na delavnicah povezujemo osebne ali profesionalne izkušnje udeležencev z vsebinami treninga. Po tej metodologiji je vsak trening kljub strukturi unikaten ter edinstven dogodek.

Za dodatna vprašanja, predlagam, da stopite v stik z menoj preko elektronske pošte: sonja.ceh@motivator-potencialov.si , spletnega obrazca ali telefonske številke 040 540 633.

Vseživljenjsko učenje_Motivator

Literatura o NLP:

– Boyes, Carolyn. 2008. 5-minute NLP. London: Collins.

– Charvet, Shelle Rose. 1997. Words that change minds: mastering the language of influence. Iowa: Kendall/Hunt Publications.

– Dilts, Robert, John Grinder, Richard Bandler in Judith DeLozier. 1980. Neurolinguisticprogramming: Volume I: The Study of the Structure of Subjective Experience. Capitola, Kalifornija: Meta Publications.

– Dilts, Robert, Tim Hallbom in Suzi Smith. 1990. Beliefs: pathways to health and well-being. Portland (Oregon): Metamorphous Press.

– Dilts, Robert in Gino Bonissone. 1993. Skills for the future: managing creativity and innovation. Capitola (California): Meta Publications.

– Knight, Sue. 2002. NLP at work: The difference that makes the difference in business. London: N. Brealey.

– O’ Connor, Joseph in Seymour, John. 1996. Spretnosti sporazumevanja in vplivanja: uvod v nevrolingvistično programiranje. Žalec: Sledi.

– Schwarz, Aljoscha A. in Ronald P. Schweppe. 2005. Moč podzavesti: nevrolingvistično programiranje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Več: http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming