Izobraževanje odraslih Motivator

Letni posvet o izobraževanju odraslih

Letnega posveta o izobraževanju odraslih, ki se je odvijal 20. novembra 2013 v Ljubljani se je udeležilo preko 300 oseb, izobraževalcev ter vseh, ki se ukvarjajo z dejavnostmi povezanimi z izobraževanjem odraslih.

V letošnjem letu doživlja izobraževanje odraslih pomembno prelomnico, ki jo označujejo uveljavitev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2013-2020, iztekanje nalog, financiranih iz Evropskih strukturnih skladov za obdobje 2007-2013, priprava na novo perspektivo 2014-2020, prenova standardov in normativov v izobraževanju odraslih in še marsikaj.

Tradicionalni Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je bila priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev, informiranje in pogovor o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojile naše delovanje v prihodnje, pa tudi za neformalne stike, ki krepijo našo skupno zavezanost razvoju področja.

Posvet Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je tudi letos koordiniral Andragoški center Slovenije (ACS).

9.00–9.15            Pozdravni nagovor – Elvira Šušmelj, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

9.15–9.55            Nova finančna perspektiva 2014-2020 – Evropski socialni sklad – mag. Franci Klužer, Sektor za razvojno načrtovanje, spremljanje in vrednotenje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.55–10.15          Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih – mag. Katja Dovžak, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

10.15–11.00      Aktivna politika zaposlovanja in izhodišča za novo finančno perspektivo2014-2020 – Damjana Košir, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11.30–12.30       Rezultati projektov ESS v obdobju 2009-2014 in njihov vpliv na doseganje ciljev izobraževanja odraslih – dr. Tanja Možina, mag. Estera Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek,Andragoški center Slovenije

12.30–13.00      Predstavitev rezultatov evalvacij in razvojnih dosežkov s pogledom naprej – mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije

14.30–15.00       Nagovor ministra – dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

15.00–15.30       BeLL – prva primerjalna raziskava o učinkih neformalnega izobraževanja odraslih – dr. Petra Javrh, Andragoški center Slovenije

15.30–16.00       Parada učenja 2013 in drugi vidiki projekta ‘Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014’  – mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije, in koordinatorji PU 2013

16.30–18.30      Prenovljeni standardi in normativi ter druge aktualne teme v izobraževanju odraslih – Boštjan Rozman Zgonc, mag. Katja Dovžak in Nataša Hafner Vojčić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – razprava z udeleženci posveta

Posvet je povezovala mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije.

Vir: http://pro.acs.si/lp2013/