Kompetenten kadrovnik

Učinkovita komunikacija in učinkoviti procesi dela v kadrovski službi sta namreč dve izmed najpomembnejših nalog strokovnjakov in vpetih oseb v procese razvoja sodobne organizacije, kjer so zaposleni obravnavani kot pomemben (največji) kapital in dodana vrednost podjetja.

Ste zaposleni v kadrovski službi ali odgovorni za področje razvoja kadra? Imate občutek, da vam nadrejeni ne prisluhnejo dovolj pri vaših idejah, ki jih predlagate na kadrovskem področju? Si želite nadgraditi znanje na področju postopka vodenja letnih razgovorov? Ste vešči priprave modela kompetenc? Vas zanima kako lahko uporabljate coaching v kadrovski službi?

Na vsa izmed naštetih vprašanj boste dobili odgovore na delavnici »KOMPETENTEN KADROVIK«.

Program je razdeljen na dva dela:

1. del se osredotoča na procese, ki zagotavljajo uspešno delo v kadrovski službi

2. del del je posvečen komunikaciji in motivaciji, ki sta izredno pomembni ob uvedbi sprememb ter upravljanju s konflikti v izogib izgubi časa, energije ter denarja.

VSEBINA delavnice:

1. del:

Letni razgovori s ciljnim vodenjem; namen in prednosti uvedbe, kako se jih lotiti ter kako se pripravi vodstvo družbe, vodje in zaposleni za izvedbo, zakonitosti določanja ciljev, potek letnega razgovora, delo kadrovika na tem področju.

Postopki priprave kompetenc; uporabnost in kako se lotiti priprave modela kompetenc, načina določanja kompetenc za delo, faze poteka priprave modela kompetenc, prenos modela v prakso, ugotavljanje odstopanja med potrebnimi kompetencami za delo in dejansko doseženimi, priprava akcijskih načrtov za izboljšanje kompetenc zaposlenih.

Coaching v kadrovski službi; samocoaching – kako si določati prioritete pri svojem delu, coaching sodelavcev – model Grow in členjenje ciljev.

2. del:

Preko orodja SDI (Strength Deployment Inventory®), ki temelji na teoriji zavedanja odnosov se seznanimo; kaj vpliva na vedenje ljudi, ustrezen pristop do vsakega posameznika, kaj motivira vas in kaj druge. Soočanje s konflikti, napotki za učinkovite pristope, da se izognemo poslabšanju situacije oz., da do konfliktov ne prihaja.

Na leto opravi izobraževanje preko 650.000 ljudi z vsega sveta. Podjetja, kot so Apple, Procter&Gamble, Johnson&Johnson, Lexus, Coca-Cola Beverages, Astra Zeneca, SiMobil, DHL, Hypo Alpe – Adria Bank, Mercator, Actual I.T., Zavarovalnica Triglav idr. usposabljajo zaposlene na osnovi omenjene teorije.

Predavateljici:

Metka Lampe, univ.dipl. ekonomistka z diplomo profesionalnega coacha ter praktik NLP-ja, s štiriindvajsetletnimi izkušnjami pri vodenju podjetij, profitnih centrov in izobraževanjem zaposlenih. Pri predavanjih jo odlikuje odločnost, energičnost, vztrajnost in iskrena želja po podajanju znanja svojim slušateljem.

Izvaja usposabljanja vodij in zaposlenih za učinkovito izvedbo letnih razgovorov, usposablja strokovne time za pripravo kompetenc, usposablja vodje za ciljno vodenje, izvaja team buildinge, svetuje na področju kadrovskih procesov in izvaja individualne poslovne coachinge. Več informacij, reference, ostali programi na tej povezavi.

Sonja Čeh, NLP trenerka, SDI trenerka (Strength Deployment Inventory) z opravljeno Londonsko šolo PR, petnajstletnimi izkušnjami v prodaji ter izkušnjami z vodenjem podjetja ter zaposlenih. Zadnja leta svojega delovanja posveča izobraževanju odraslih. Z namenom povečane učinkovitosti pri delu ter motivacije zaposlenih se je udeležila številnih strokovnih izobraževanj.

Poleg uporabe mednarodno priznanih orodij, upošteva prakso iz lokalnega področja ter pristope, ki so se izkazali za učinkovite prenaša naprej. Poglavitna prednost trenerke je, da izhaja iz prakse. Njene delavnice so izrazito praktično naravnane, kar udeležence tudi najbolj navduši.

Motivator - Razgovor za službo

Datum izvedbe: v organizacijah po dogovoru / razpisne delavnice v jesenskem terminu

Lokacija: na sedežu naročnika ali GZS, Ljubljana (parkiranje brezplačno in zagotovljeno)

Cena: 179,00 EUR

Cena vključuje gradivo, kosilo ter napitke med odmori.

Ob prijavi več oseb iz istega podjetja dodatni popusti glede na št. oseb.

Prijave zbiramo na: sonja.ceh@motivator-potencialov.si

Za vprašanja stopite v stik z nami preko e-pošte ali telefonske številke: 040 540 633 (Sonja Čeh).

Veseli smo vaših vprašanj!