Kadrovsko-pravno področje
  • Si želite imeti pregledno urejeno kadrovsko-pravno področje z vsemi veljavnimi spremembami zakonodaje ZVZD, ZVTD, ZDR1?
  • Ste prepričani, da pravilno vodite kadrovsko pravne postopke? Poznate smernice in obveznosti pri zaposlovanju?

Odgovore na ta in številna druga podrobna vprašanja prejmete v obliki svetovanj, ki jih ponujamo iz kadrovsko-pravnega področja. Ponudba svetovanj je razdeljena na osem tematskih sklopov za lažjo orientacijo oziroma preglednost področij, ki jih pokrivamo.

Modul 1 – KRŠITVE OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA; najpogostejše kršitve delovne obveznosti s strani delavcev in način pristopa k reševanju kršitev (najbolj pogoste kršitve, ugotavljanje kršitev, vodenje postopka, sankcioniranje).

Modul 2 – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI; prenehanje pogodbe o zaposlitvi – poudarek na odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot načinu prenehanja.vrste prenehanj pogodbe o zaposlitvi ( odpoved pogodbe o zaposlitvi, obveznosti delodajalca pred odpovedjo, oblika in vsebina odpovedi, odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev, vročanje odpovedi in odpovedni roki, odpravnina, ureditev nujnega ob zaključku delovnega razmerja).

Modul 3 – INTERNI AKTI DELODAJALCA; potrebe po internem aktu, sprejemanje, dopolnitve in popravki internih aktov ter najpogostejšimi tipičnimi internimi akti (potreba po internem aktu, načini sprejemanja
sodelovanje delavcev, predstavitev določenih internih aktov).

Modul 4 – ZAPOSLITEV DELAVCA; postopek zaposlitve, od nastanka potrebe po delavcu do začetka opravljanja dela (potreba po delavcu, izdelava in objava oglasa, obveščanje kandidatov, obveznosti in pravice kandidatov, dokumentacija pred zaposlitvijo izbranega kandidata, posredovanje osnutka pogodbe o zaposlitvi in sklenitev, uvajanje v delo, ureditev osebne mape zaposlenega).

Modul 5 – POGODBA O ZAPOSLITVI; oblikovanje pogodbe o zaposlitvi glede na potrebe delovnega procesa pri delodajalcu (vrste pogodb o zaposlitvi, vsebina pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula, poskusno delo, sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, suspenz pogodbe o zaposlitvi).

Modul 6 – NAJEM DELA DELAVCEV, ki posreduje delo delavcev uporabnikom (analiza potreb, odločanje o najemu, ureditev razmerja s podjetjem, ki posreduje delavce, dokumentacija, ureditev zadev z najetim delavcem).

Modul 7 – PLAČILO ZA DELO; načini določanja plačila za delo (osnovna plača, variabilni del plače, spremljanje delovne uspešnosti, dodatki k plači, povračilo stroškov delavcu v zvezi z delom).

Modul 8 – PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU; pristopi k izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu z vidika celostne podobe – od ideje preko načrta do izvedbe in izboljšanja zdravja zaposlenih z vidika delodajalca (pomen, dejavniki ogrožanja zdravja na delovnem mestu, zakonodaja, prednosti, načrt, izvajanje,
spremljanje, sankcije).

Kadrovsko-pravno področje
  • Učinkovita komunikacija in
  • učinkoviti procesi dela

sta namreč dve izmed najpomembnejših nalog strokovnjakov v kadrovski službi in oseb vpetih v procese razvoja sodobne organizacije, kjer so zaposleni obravnavani kot pomemben (največji) kapital in dodana vrednost podjetja.

Datum izvedbe: po dogovoru

Za vprašanja in oddajo povpraševanj smo dosegljivi preko e-pošte: sonja.ceh@motivator-potencialov.si ali telefonske številke 040 540 633. Veseli smo vaših vprašanj!