Nasilje na delu_Motivator

ABC preventive pred nasiljem tretjih oseb

Posledice nasilja na delovnem mestu škodljivo, včasih pa celo uničujoče vplivajo na organizacijo, vodstvo in zaposlene. Dolgoročnih posledic osebne in gospodarske izgube zaradi pomanjkljivega  strokovnega znanja ter slabe organizacije področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ni mogoče ovrednotiti ali pa jih ocenjujemo zgolj kot dejansko nastalo škodo.

V zadnjih letih zaznavamo eksponentno naraščanje števila nasilnih dogodkov na delovnem mestu,  zato bo predstavljeno kaj je potrebno upoštevati pri zagotavljanju varnega delovnega okolja s poudarkom na preventivnih ukrepih pred nasiljem tretjih oseb na delovnem mestu. Seznanili se boste vse od normativne ureditve in preventivnih ukrepov delodajalca, do tehnik preprečevanja in obvladovanja konfliktov in z nekaterimi primeri dobre prakse pri nasilju tretjih oseb na delovnem mestu.

Strokoven odziv in prepoznava nasilja na delovnem mestu je izredno pomembno za  preprečevanje tega tveganja. Pomembno se je zavedati vpliva nasilja na delovnem mestu na varnost in zdravje in izostanke zaposlenih, na odškodninske in druge pravne zahteve zaposlenih in tretjih oseb, inšpekcijske ukrepe in kazni ter posledično na uspešnost doseganja naših poslovnih rezultatov.

Poglavitne teme:

        • Splošno o nasilju tretjih oseb na delovnem mestu.
        • Definicija nasilja
        • Pregled normativne ureditve, resolucija, usmeritve
        • Podatki o nasilju tretjih oseb v Sloveniji
        • Nekatere dobre prakse
        • Notranji in zunanji dejavniki tveganja
        • Vloga odgovornih oseb za varnost in varovanje
        • Ukrepi delodajalca, postopki varovanja
        • Preventiva – odprava notranjih in zunanjih dejavnikov
        • Tehnike preprečevanja in obvladovanja konfliktov
        • Česa nikoli ne smete storiti!!!
        • Zaključki seminarja.

Varnost je potreba, dobrina in ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavcev ter drugih navzočih oseb pri delu in v ta namen izvajati ukrepe potrebne za zagotovitev njihove varnosti, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Komu je izobraževanje namenjeno? 

Seminar je namenjen vsem odgovornim osebam v podjetjih, organizacijah, državni upravi, trgovskih centrih, bankah, poštah, menjalnicah, zlatarnah, občinah, bencinskih servisih, prodajalnah, malih in velikih podjetjih, osebam odgovornih za varnost in zdravje pri delu v teh subjektih, organizacijah odgovornih za področje varnosti in zdravja pri delu, osebam odgovornih za varovanje oziroma, ter družbam za zasebno varovanje.

Predavatelj: Simon Savski, univ. dipl. pravnik; Strokovnjak s področja varovanja, načrtovanja varovanja in upravljanja s tveganji (risk managementa), varovanja tajnih in osebnih podatkov, z dolgoletnimi izkušnjami pri zagotavljanju varovanja ljudi in premoženja, javne in zasebne varnosti, preiskavo kaznivih ravnanj, pri varovanju državnih in pravosodnih organov, normativnem in sistemskem urejanju področja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti, s trideset let delovnih izkušenj v Policiji, Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za pravosodje.
Predavatelj s področja varnostnega menedžmenta in načrtovanja varovanja v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu “Varovanje” ter v programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Izobraževanja izvaja v okviru šol in izobraževalnih centrov:

     • Academia – Višja strokovna šola v Mariboru (Inženir varovanja)
     • Center za poklicno usposabljanje – Višja strokovna šola v Ljubljani (Inženir varovanja, Usposabljanje za detektiva)
     • Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (Varnostni menedžer, Varnostnik nadzornik)
     • Mednarodni center za prenos znanja (MCPZ)
     • Center za izobraževanje v pravosodju

Predavatelj je v zadnjih dveh letih izvedel preko 80 izobraževalnih dni v povprečnem trajanju 3-5 ur, katerih se je udeležilo okoli 2600 slušateljev.

Termin: JUNIJ 2020 – v pripravi  (09:00 – 14:00 ure).

Število udeležencev je omejeno na 25 oseb. Prijave zbiramo do zapolnitve mest.

Lokacija: Ljubljana, GZS, Dimičeva 13 (brezplačno parkiranje v parkirni hiši).

Cena: 155,00 EUR; Vključuje gradivo, napitke in suhe prigrizke med odmorom. Nismo DDV zavezanci.

Prijave in dodatna vprašanja pošljite na: sonja.ceh@motivator-potencialov.si ali preko telefonske številke 040 540 633.

Nasilje tretjih oseb_Motivator