Izobraževanja iz področja VAROVANJA

Varnost je potreba, dobrina in ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Poleg državnih organov se v zagotavljanje varnosti vključujejo tudi družbe za zasebno varovanje, veliko pa lahko k varnosti prispevamo tudi sami. Ozaveščena javnost in številni odmevni dogodki so povzročili, da je skrb za varnost postala pomembnejša kot kdaj koli v preteklosti.

Pomembno se je vprašati kako organizirati VAROVANJE, da bomo zadostili pravni podlagi, hkrati pa najbolje poskrbeli za svojo varnost. Poleg tega se bomo seznanili še z številnimi drugimi temami, ki se dotikajo področja varovanja.

Vabimo vas na predavanja:

   • AKTUALNO: Nasilje tretjih oseb na delovnem mestu – Program
   • Izbira ponudnika zasebnega varovanja v javnem in zasebnem sektorju
   • Načrtovanje in organiziranje varovanja v organizacijah 
   • Kaj je in kaj ni zakonito pri VIDEO NADZORU

Udeležbo priporočamo: osebam, ki se v različnih podjetjih ali organizacijah (javnega in zasebnega sektorja) odločajo za ponudnika zasebnega varovanja ali želijo sami poskrbeti za varnost.

Simon Savski, univ. dipl. pravnik, strokovnjak s področja varovanja, načrtovanja varovanja in risk managementa, avtor Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) in soavtor “Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1) s komentarjem ” izdanem pri GV založbi.

Predavatelj s področja varnostnega menedžmenta in načrtovanja varovanja v izobraževalnem programu “Varovanje” ter v programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij z dolgoletnimi izkušnjami pri varovanju državnih in pravosodnih organov, normativnem in sistemskem urejanju področja zasebnega varovanja ter dolgoletnimi policijskimi izkušnjami.

Za vprašanja in prijave prosimo, da stopite v stik z nami preko e-pošte: sonja.ceh@motivator-potencialov.si , spletnega obrazca ali telefonske številke 040 540 633.