Motivator - osebnostni razvoj

Razpisni pogoji za delovna mesta kažejo, da delodajalci vse pogosteje zahtevajo mehke sposobnosti. Prav zaradi pomembnosti mehkih veščin ne preseneča niti napoved strokovnjakov, da bodo v številnih poklicih mehke veščine postale celo pomembnejše od strokovnih znanj in spretnosti.

Najbolj iskane veščine pri zaposlovanju  

Dobre komunikacijske sposobnosti: Ste dober govorec in poslušalec? Znate izraziti svoje potrebe na način, ki medsebojno poveže sodelavce, stranke in vodstvo podjetja?

Fleksibilnost: Se znate hitro prilagoditi novimrazmeram in izzivom? Sprejemate novosti in ste odprti za nove zamisli?

Sposobnost učenja in sprejemanja povratnih informacij/kritike: Znate sprejeti kritiko? Ste odprti za nova znanja na osebnem in strokovnempodročju?

Timsko delo: Znate delati v timu? Sodelujete in prevzemate vodstvo, ko je potrebno? Ste iznajdljivi in sposobni ustvarjalno reševati težave, ki se nepričakovano pojavijo?

Močna delovna etika: Ste motivirani za opravljanje dela kakovostno, ne glede na nepričakovane dejavnike?

Organizacija dela: Si znate postavljati prioritete v primeru, da imate odprto večje število projektov?

Sposobnost reševanja problemov: Prevzamete odgovornost za težave ali prepustite reševanje težav drugim?

Delo pod pritiskom: Ste sposobni obvladovati stres v kriznih razmerah in pod časovnim pritiskom?

Optimizem: Ste pozitivno naravnani in polni energije?

Samozavest: Resnično verjamete, da lahko opravite določeno delo? Imate pogum za postavljanje vprašanj, ki jih je potrebno zastaviti? Ste samoiniciativni pri dajanju novih zamisli? Znate pri projektih navdušiti tudi druge tako, da vam sledijo?