Delavnice v angleškem jeziku

Zahteve, nivo znanja in način komunikacije se spreminjajo skupaj z okoljem. Prav tako to velja tudi za način učenja tujih jezikov, ki v modernem času globalizacije zahteva tudi nove metodologije.

Pogajalske taktike in strategije V ANGLEŠKEM jeziku

Pogajalske kompetence posameznika so ključnega pomena pri uspešnosti poslovnega delovanja. Poleg poznavanja tehnik, strategij in slogov pogajanja, ki ga vešči pogajalci prilagodijo situaciji, vsebini dialoga in lastnostim udeležencev, je uspešen izid pogajanj s tujimi poslovnimi partnerji največkrat odvisen od samozavestnega izražanja angleškem jeziku.

Poslovne predstavitve v ANGLEŠKEM jeziku

Nastopanje pred javnostjo, prepričljivost in učinkovito govorništvo so veščine s temeljnim poslanstvom – vplivati na ciljno skupino slušateljev. Udeležite se delavnice in se naučite vzpostaviti dober stik s poslušalci in samozavestno, verodostojno in učinkovito izvesti predstavitev v angleškem jeziku. Nastopanje pred javnostjo, prepričljivost in učinkovito govorništvo so veščine s temeljnim poslanstvom – vplivati na ciljno skupino slušateljev.

Naše delavnice angleškega jezika so bolj oblika coachinga kot tradicionalnih zastarelih metod učenja jezika, kar pomeni, da je vloga profesorja z različnimi motivacijskimi tehnikami slušatelja pripeljati do želenih rezultatov.

Pridobljeno in utrjeno znanje vam bo omogočilo večjo samozavest in lažjo premostitev jezikovnih ovir ter posledično učinkovitejše osredotočenje na komuniciranje s tujimi poslovnimi partnerji.

Pogajalske taktike in strategije V ANGLEŠKEM jeziku

Vsebinski sklopi:

-Namen pogajanj in informacije pred začetkom procesa
-Narava pogajanj: različni pristopi in modeli
-Osnovna načela in faze pogajanj
-Pogajalski slogi in njihova moč
-Odnos, ki je potreben za učinkovito komunikacijo
-Komunikacijska orodja, s katerimi učinkovito vodimo sogovornika
-Pogajalske taktike in zvijače
-Zaključevanje pogajanj
-Študije primerov in simulacija procesa
-Analiza s povratnimi informacijami in akcijski načrt

Zagotavljamo: Po meri izdelana in v praksi preverjena izobraževanja. Motivacijski celostni pristop, ki upošteva potrebe, želje, situacijo in osebnost posameznih udeležencev, hkrati pa v njih vzbudi željo po znanju in izvajanju določenih sprememb.

Z treningi vam omogočimo, da najdete manjkajoči člen med znanjem in njegovo uporabo.

8 – urna delavnica poteka v obliki študij primerov in iger vlog, preko katerih boste utrdili veščine pogajanj vzporedno z aktivno rabo angleškega jezika. Pridobili boste znanje in veščine iz resničnih poslovnih situacij, ki vključujejo vse štiri nivoje komuniciranja: govorjenje, pisanje, branje in poslušanje.

Poslovne predstavitve v ANGLEŠKEM jeziku

Vsebinski sklopi

-Psihološka priprava na predstavitev
-Načrtovanje predstavitve – 4MAT sistem
-Načrtovanje vsebine in zaporedja za največji učinek
-Kako pritegniti pozornost in obdržati zanimanje
-Verbalna in neverbalna komunikacija
-Postavljanje pravih vprašanj za pritegnitev pozornosti, ohranjanje zanimanja in povratne informacije
-Kako ravnati s težavnimi udeleženci
-Uporaba vizualnih pripomočkov za maksimalni učinek
-Učinkovit zaključek

Praktični del: pripravili in izvedli boste svojo predstavitev z uporabo vizualnih pripomočkov, pri katerih boste uporabili čim več tehnik prepričljivega in učinkovitega nastopanja s pripadajočo angleško frazeologijo.

S konstruktivnimi povratnimi informacijami bomo analizirali nastope ter skupaj poiskali in izmenjali ideje za uvajanje sprememb za izboljšanje obstoječega načina predstavitev.

Na 8 – urni delavnici, ki poteka v obliki iger vlog, boste spoznali in utrdili veščine poslovnih predstavitev vzporedno z aktivno rabo angleškega jezika. Izobraževanje zajema celostno pripravo poslovnih predstavitev v angleščini od ideje do izvedbe.