Delavnice timskega sodelovanja

Živimo v močno individualni kulturi kjer se poudarja moč, uspehe in dosežke posameznika, v vzgoji spodbuja samostojnost in neodvisnost, a situacije, predvsem delovne so vse bolj kompleksne in zahtevajo dobro uigrano ekipo in učinkovito sodelovanje številnih sodelavcev.

Uspeh oz. dosežek ni odvisen le od nas, naš prispevek je odvisen in hkrati močno vpliva na prispevke ostalih. Uspešen, kvalificiran in učinkovit posameznik lahko v ekipi stori vse kar je v njegovi moči, vendar zaradi neustreznega sodelovanja z ostalimi (tudi sposobnimi) člani, ekipa ne doseže uspeha.

Dogaja se celo, da ima podjetje zaposleno vrsto sposobnih strokovnjakov, a zaradi njihove ne-uigranosti in neučinkovitega sodelovanja, ne dosega uspehov, kot bi jih lahko. Marsikdaj se celo izkaže, da ob sodelovanju posamezniki dosežejo manj, kot bi dosegli, če bi delal vsak zase. Kakšna izguba za vse vpletene!

Zaradi vsega naštetega in kot odziv na potrebe podjetij ponujamo tri programe za učinkovoto sodelovanje v skupinah – timsko delo. Programi so osem urni.

Osnove timskega sodelovanja; Kombinacija tehnik nevrolingvističnega programiranja, osnove moderiranja v skupini ter Belbinove metodologije timskih vlog.

Sodelujmo in se spoštujmo pri timskem delu; Komunikacijske veščine, kaj vpliva na vedenje ljudi, kaj motivira vas in kaj druge, ustrezen pristop do vsakega posameznika na podlagi orodja Strength Deployment Inventory (SDI).

Soočanje s konflikti na podlagi orodja Strength Deployment Inventory (SDI); Razlogi, za pogoste »zaplete« z določenimi tipi oseb, kakšne konfliktne faze poznamo, kako prepoznati fazo konflikta in na kakšen način delovati v izogib poslabšanju razmer.

Zanimiv je tudi naslednji podatek: “Raziskava, ki je bil opravljena na podlagi 200.000 anketiranih managerjev ali delavcev v številnih organizacija, v zadnjih desetih letih, je pokazala, da so podjetja prepoznala 3-kratno donosnost v primeru izobraževanja na področju mehkih veščin, ob upoštevanju investicije (ROE).”

Glede na želje, potrebe in seveda raven učinkovitosti pri sodelovanju, programe prilagodimo potrebam vsake organizacije, tako po vsebini kot po obsegu ur.

Motivator - Delavnice

Razmišljate o smiselnosti izvedbe delavnice?

Predlagam, da si odgovorite na naslednja vprašanja:

  • Kaj je glavni vzrok, da ljudje ne morejo učinkovito sodelovati?
  • Pomislite na določen odnos, ki ga lahko označite kot »težavnega«. Kakšno je bilo/je vaše splošno počutje v tem odnosu?
  • Bi si želeli drugačnega scenarija?

Za vprašanja ter opise vsebin izobraževanja, vas prosimo, da stopite v stik z nami preko telefonske št. 040 540 633 ali elektronske pošte: sonja.ceh@motivator-potencialov.si .