Vodenje_Motivator

Uspelo mi je, sedaj sem Manager!

Naziv manager žal ne prinese tudi vodstvenih sposobnosti. Vodenje postaja vse kompleksnejše in posledično zahteva od vodij širši nabor managerskih kompetenc za učinkovito uresničevanje vodstvene funkcije.

Izkušeni timski managerji dobro vedo, da zaposleni pri svojem delu mnogokrat ne uporabljajo vseh svojih potencialov. Prepogosto je vzrok v dolgoletnem omejevanju s strani nadrejenih pri čemer izgubljajo vsi: zaposleni, nadrejeni in organizacija.

Kjer, oziroma ko se vodilni kadri zavedo preteklih napak in vsega neizkoriščenega potenciala ter se odločijo omogočiti zaposlenim, da pokažejo vse svoje znanje in veščine, so nemalokrat presenečeni nad:

  • strahom zaposlenih pred vključitvijo v netipične naloge v podjetju,
  • uporabnostjo rešitev, ki jih predlagajo, ko je strah ali celo odpor pred novimi nalogami in pristopi premagan.

Številna podjetja mrzlično iščejo inovativne ideje, rešitve, talente zunaj podjetja in v ta namen porabijo veliko časa in sredstev. Ob tem se žal ne zavedajo, da se vse to v veliki meri že nahaja znotraj organizacije. Pravi vodja zna spodbuditi ter opogumiti ljudi, da pokažejo vse svoje veščine, tudi tiste, katerih se morebiti še sami ne zavedajo. Sposobnost učinkovitega vodenja je zato ključni element prednosti določenih organizacij.

Če ne znamo talentov izvabiti iz zaposlenih, ali to pomeni, da ne obstajajo?

Pravi vodja mora zato začeti pri razumevanju svojega delovanja in vodenja.Najverjetneje pešajo določene vodstvenih veščine, ki bi mu pri tem koristile. Šele nato lahko aktivira svojo sposobnost timskega koordiniranja ter sodelovanja, šele nato prihaja do okolja, ki spodbuja inovativnost in željo po uspehu.

Najnovejše študije dokazujejo, da je pri razvoju vodenja pomembno doseganjeveč ciljev hkrati: mobilizacija obstoječega znanja na različnih nivojih organizacije, vključevanje ljudi, povečanje njihove pripadnosti podjetju, medgeneracijsko sodelovanje, spodbujanje izpeljave nalog do konca, spodbujanje komunikacije ter spreminjanje odpora pred spremembami v pobude in kreativnost.

A kako to doseči?

Umetnost spremembe mišljenja iz »pripraviti ljudi, da nekaj naredijo« v »ljudje si bodo želeli to narediti« se imenuje vodenje.Mnogokrat to pomeni spremembo korporativne kulture ali obrat od avtoritativnih managerskih stilov vodenja. Managerju bi morala uporaba različnih vodstvenih veščin predstavljati izziv, ravno tako tudi neprestano učenje.

Izkušnje pa kažejo, da je najtežje opustiti vzorce, ki smo jih uporabljali dolga leta. Prebiranje knjig je zato le eden od korakov učenja, za resnično spremembo pa je potrebna vaja, vaja, vaja … Priporočljivi so treningi, ki se izvajajo v varnem okolju – v okviru delavnic. Na ta način prihaja tudi do izmenjave različnih mnenj in pogledov, morebitne napake pa ne povzročijo poslovne škode.

Je vredno? 

Postali boste bolj učinkoviti, pri delu boste bolj samozavestni in pod manjšim stresom. Pot k večji učinkovitosti ni vedno najlažja. A tveganje je vredno truda. Nagrade so neverjetne: ne le, da bo delo zaposlenih potekalo bolj usklajeno, vaši zaposleni bodo raje hodili na delo, bili bolj zadovoljni in kljub hitro spreminjajočem in nestabilnem okolju dosegli profesionalno in osebno rast. To pa je predpogoj za osebno srečo.

Se vam splača?

Odgovor poznate le vi!

Želim vam veliko uspeha!

Motivator, Sonja Čeh s.p.

“Viziji mora slediti konkreten podvig. Ni dovolj, da zremo v stopnice pred sabo,

moramo zakorakati po stopnicah.” Vance Havner

 

Prostovoljec_2013_ Motivator

Natečaj – Prostovoljec leta 2013

Mladinski svet Slovenije letos dvanajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta, zato se ponovno na vas obračamo s pozivom, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš natečaj. Po izteku natečaja bomo podelili nazive Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 – 30 in nad 30 let), Naj mladinski voditelj oz. voditeljica, Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Rok za oddajo prijavnic je 11. april 2014. 

Prijavnici sta 2 – za posameznike in za projekte; za vse kategorije posameznikov imamo torej enotno prijavnico, prav tako za vse projekte. Pri prijavah ni starostnih ali drugih omejitev; prijavijo se lahko vsi posamezniki in vsi projekti, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Prav tako nismo omejeni na organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij. Prostovoljstvo namreč razumemo v širšem smislu: kot neplačano dejavnost, ki jo posameznik ali več posameznikov oz. organizacija opravlja na podlagi lastne odločitve in v korist drugih oziroma v skupno dobro.

Na lanski prireditvi, prostovoljec leta 2012 je predsednica MSS v svojem govoru povedala, da so zanjo zmagovalci natečaja Prostovoljec leta vsi, ki svojo energijo vlagajo v kakršnokoli prosotovljno delo.

NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne tekmovanje!) Izbrani najboljši prostovoljci in projekti bodo prejeli priznanja in nagrade, ki jih bodo prispevali donatorji in bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za sodelovanju v natečaju bodo prejeli vsi prijavljeni prostovoljci in projekti.

Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec@mss.si. 

Častni pokrovitelj projekta je predsednik RS Borut Pahor.

MOTIVATOR se je odločil sodelovati, podpiramo mlade pri aktivnostih, ki imajo dober namen! Kaj pa vi? 

Več informacij za prijavo, fotografije lanske prireditve, na povezavi tu.

 

People's media Motivator

Kreativne metode

Kreativne metode za spodbujanje evropske enakosti

PEOPLE´S MEDIA, organizator izobraževanja iz Gradca (Austrija), je med svojim sodelovanjem s številnimi partnerji pri več evropskih projektih razvil strategije za premagovanje ovir pri poročanju v medijih, ki jih sedaj učinkovito širi med udeležence svojih izobraževalnih delavnic.

Dvanajst udeležencev iz devetih evropskih držav je med enotedenskim programom izobraževanja (15.10. – 22.10.2012)  izmenjavalo svoje izkušnje, poglede in vidike. Tematsko smo izvajali metode za razvoj idej in možnosti, ki povečujejo socialno, politično, ekonomsko, etnično in enakost med spoloma znotraj evropskih držav.

Udeleženci smo se seznanili z alternativnimi metodami, ki pripomorejo k obveščanju javnosti o neznanih in neodvisnih vsebinah.  Da bi spodbudili državljansko novinarstvo je bil poudarek izobraževanja na uporabi širokega nabora ustvarjalnih tehnik (asociativne igre, grafične upodobitve, morfološka matrike, vloge Osborne,itd.) in na digitalnih tehnologijah za učinkovit način dela.

Namen uporabe ustvarjalnih tehnik je povečanje moči uma, zbranosti, duševne produktivnosti in strukturiranja misli. Novinarji, pisatelji, oglaševalci,izumitelji, znanstvenikiin umetniki redno uporabljajo te preproste metode pri strukturiranju besedil ter ob miselnih blokadah. Ob uporabi pridobijo alternativna stališča in najdejo rešitve. Vse omenjene metode pa se seveda lahko uporabijo za razvoj katerekoli oprijemljive ali abstraktne teme.