Entries by Sonja Čeh

Postavimo si cilje za prihajajoče leto

Brez postavitve ciljev bo uresničitev zelo malo verjetna. Večini ljudi se postavljanje ciljev upira in vzroke gre iskati predvsem v slabih izkušnjah iz preteklosti, ko ciljev nismo uspeli doseči. Najpogosteje so vzroki za nedoseganje ciljev napačno postavljeni cilji, neupoštevanje naših vrednost, ki podpirajo cilje, zamenjava želje za cilj, …

Uspelo mi je, sedaj sem Manager!

Naziv manager žal ne prinese tudi vodstvenih sposobnosti. Vodenje postaja vse kompleksnejše in posledično zahteva od vodij širši nabor managerskih kompetenc za učinkovito uresničevanje vodstvene funkcije. Izkušeni timski managerji dobro vedo, da zaposleni pri svojem delu mnogokrat ne uporabljajo vseh svojih potencialov. Prepogosto je vzrok v dolgoletnem omejevanju s strani nadrejenih pri čemer izgubljajo vsi: […]