Aktualna ponudba

Programi za organizacije 

Delavnice prilagodimo glede na predznanje, potrebe ter zastavljene cilje.

Svetovalna prodaja (1 ali 2 dni)

Timsko sodelovanje (1 ali 2 dni)

Strength Deployment Inventory (SDI)

Komunikacija v konfliktnih situacijah

Telefonska komunikacija:

Sprejem telefonskih klicev

Telefonsko dogovarjanje za sestanke B2B

Telefonsko trženje – telemarketing

Telefonska izterjava – izvensodna izterjava

Programi za dostavne službe

Javno nastopanje v praksi (Konference, srečanja, …, )

Coaching pri upravljanju človeških virov

Programi za srednji in vrhnji management

Moderne metode vodenja:

Coaching veščine pri vodenju sodelavcev

Uporaba coachinga pri sodelavcih

Individualni coaching za menedžerje

Neurolingvistično programiranje

Postavitev kompetenčnih modelov

Učinkovita izvedba letnih razgovorov

Kaj je in kaj ni zakonito pri videonadzoru

Izbira ponudnika zasebnega varovanja

Načrtovanje in organiziranje varovanja

Za vsa vprašanja smo dosegljivi preko telefonske številke 040 540 633, e-pošte: sonja.ceh@motivator-potencialov.si ali spodnjega obrazca.