Aktualna ponudba

Programi za organizacije 

Delavnice prilagodimo glede na predznanje, potrebe ter zastavljene cilje.

Svetovalna prodaja (1 ali 2 dni)

Telefonsko trženje (1 – 2 dni )

Telefonska komunikacija: 

  • sprejem telefonskih klicev
  • težavni sogovorniki in konfliktne situacije
  • telefonska izterjava – izvensodna izterjava

Timsko sodelovanje (1 ali 2 dni)

Motivacija in spoštovanje (teorija Strength Deployment Inventory – SDI)

Sodelovalna komunikacija (po pristopu NVC -Dr. Marshall B. Rosenberg )

Programi za storitvene dejavnosti (komunikacija s strankami)

Programi za srednji in vrhnji management

Moderne metode vodenja – coaching veščine

Neurolingvistično programiranje (prilagojeni sklopi glede na potrebe)

Področje varnosti: 

  • Kaj je in kaj ni zakonito pri videonadzoru
  • Izbira ponudnika zasebnega varovanja
  • Načrtovanje in organiziranje varovanja

Za vsa vprašanja smo dosegljivi preko telefonske številke 040 540 633, e-pošte: sonja.ceh@motivator-potencialov.si ali spodnjega obrazca.